Hopp til hovedinnald

Du finn gjeldande prisar for alle ferjesamband i ferjepriskalkulatoren på autopassferje.no.

Denne lar deg enkelt finne pris avhengig av kva type køyretøy og kva type billett (avtaleform) du har. 

Gå til ferjepriskalkulator

Prisane for ferjereiser følger AutoPASS-regulativ eller Riksregulativ for ferjetakstar. Takstane blir vanlegvis oppdaterte ved årsskiftet.  Regulativa ligg på Statens vegvesen sine nettsider. 

Frå 2024 vart minste forskotsbeløp ved autopass- ferjekonto redusert, til dømes er forskotet no 2000 kroner for ein vanleg bil. 

Her er regulativa som gjeld frå 1. januar 2024

Riksregulativ for ferjetakstar

Ferjetakstar Riksregulativet

Ferjetakster for nullutsleppskøyretøy - Riksregulativet

Her er meir informasjon om ferje og regulativa

Publisert:

Oppdatert: