Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

Det er forseinkingar på fleire turar etter saktegåande trafikk og kø på rv. 555 mot Sotra i ettermiddag. Fleire korresponderande bussar er også forseinka.

Berørte linjer: 23, 23E, 445, 450, 450E, 458, 459, 460, 460E, 465, 466, 467, 479

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 17.26

Førde sentralsjukehus perrong D er stengd på grunn av arrangementet Helse Førde Stafetten, og ein vil nytte perrong C medan perrongen er stengd. <br> For bussar som køyrer innom perrong C og D til vanleg vil ikkje kunne betjene haldeplass Vievegen. 

Frå kl. 17.00-21.00 vil perrong D og C vere stengd. Alternativ haldeplass er Førde sentralsjukehus Vievegen. 

Bybussen som berre nyttar Vievegen vil kunne betjene dei haldeplassane som normalt. 

Gyldig til: 28.05.24 23.59

Sist oppdatert: 27.05.24 15.57

Frå tysdag 21. mai blir Hjelmeland bru stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid. Haldeplassane langs Åmotsvegen blir betent med  drosje eller minibuss medan vegen er stengd. Rutetidene blir ikkje endra.

Følgande avgangar får omkøyring via Hjelmeland og Bygstad medan vegen er stengd:

 • Linje 210 kl. 06.50 frå Dale til Førde
 • Linje 210 kl. 15.20 frå Førde til Dale
 • Linje 213 kl. 13.45 frå Førde til Laukeland

Klikk her for å sjå kart i full størrelse.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 15.05.24 18.45

Ytre-Tyssevegen er stengd inntil vidare på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd vil linje 934 køyre via Tyssetunnelen og følgande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Tysse Ytre
 • Tysse sør
 • Barmen nord
 • Barmen
 • Barmen sør
 • Sætrevika
Vi oppmodar reisande å møte opp på haldeplassen i god tid då reisetida vil vere kortare når bussen køyrer via Tyssetunnelen.

Klikk her for kart

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 13.15

Haldeplass Misje sør mot Hellesøy er flytta om lag 50 meter mot Ågotnes på grunn av vegarbeid. Den mellombelse haldeplassen er ved vegen inn til Gamlevegen.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 13.15

På grunn av vegarbeid køyrer bussane via Hagalio på turar til og frå Øklandslio snuplass.

Haldeplass Hagalio er ikkje i bruk medan vegen er stengd. Alternative haldeplassar er Hagastølen - Haga - Kviteluren.

Arbeidet gjeld frå 4. april til om lag juni.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 13.15

På grunn av anleggsarbeid er haldeplass «Drotningsvik Rv.555 ved Janaveien» stengd. Nærmaste haldeplass er «Drotningsvik rv. 555».

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 13.15

Haldeplass Misje Nord mot Hellesøy er flytta om lag 50 meter mot Ågotnes på grunn av vegarbeid. Den mellombelse haldeplassen er ved vegen inn til Krakhaugen.

Arbeidet vil vare frå 2. april og i om lag 2-3 veker.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 13.15

Haldeplass Heradstveit kryss er stengd på grunn av vegarbeid.

Alternativ haldeplass er Tørvigbygd nord.

Arbeidet er venta å vare til ca. oktober 2024.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 13.15

I samband med vegarbeid og utbetring av Selvik- og Glaskartunnelen vil ikkje avgang frå Bergen busstasjon kl. 21.00 kunne stoppe ved haldeplass i Eidsvåg i retning mot Odda.

Dette gjelder alle kveldar tunnelen er nattestengd frå kl. 21.00.

Vi anbefalar reisande å bruke alternativ haldeplass frå Bergen busstasjon, Handelshøyskolen eller Åsane terminal på denne avgangen.

Merk: For å unngå forseinkingar til Hardanger vil bussen sleppe gjennom tunnelen, men utan moglegheit til å stoppe i Eidsvåg.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 13.15

Fv. 5640 Lambhaug er stengd for gjennomkøyring til og med fredag 31. mai på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd blir det omkøyring via fv. 55 Lustravegen og følgande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Ugulen
 • Lambhaug
 • Feet
 • Indre Hafslo skule kryss
 • Kjørlaug
 • Geitaneset

Alternativ haldeplass vil vere Liarmen kryss og Geitaneset kryss.

Gyldig til: 31.05.24 23.59

Sist oppdatert: 16.04.24 17.27

Avgang kl. 14.35 frå Dale til Førde rutebilstasjon er omlag 20 minutt forseinka då Dalsfjordvegen er stengd til kl. 15.00. Gjeld måndag - fredag. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 07.12.23 13.12

I samband med vegarbeid er det omkøyring via Storehagen bru inntil vidare. 

 • Haldeplassen Langebruvegen og Førde hotell er stengd. 


Omkøyringa gjeld alle bussar som normalt køyrer via Langebruvegen.

Bussar som kjem til Førde langs E39 og skal via Førde sentralsjukehus køyrer Angedalsvegen til Førde rutebilstasjon.

For større kart, trykk her

Berørte linjer: 100, 110, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 230, 820, 830

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 07.12.23 13.12

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 18.04.24 00.50

Utgåtte avvik

Forseinkingar på fleire avgangar etter at Fv. 562 Olsviktunnelen har vore stengd.

Gyldig til: 27.05.24 16.15

Sist oppdatert: 27.05.24 16.15

Avgang kl. 15.00 frå Mulen til Wergeland er om lag 10-15 minutt forseinka på grunn av teknisk problem med bussen.

Gyldig til: 27.05.24 15.50

Sist oppdatert: 27.05.24 15.11

Det er forseinkingar på fleire turar til/frå Odda på grunn av vegarbeid i Sundal.

Gyldig til: 27.05.24 15.02

Sist oppdatert: 27.05.24 15.02

Avgang kl. 14.16 frå Kaland skole til Bontveit er om lag 20 minutt forseinka på grunn av vegarbeid på Bontveitvegen.

Gyldig til: 27.05.24 14.52

Sist oppdatert: 27.05.24 14.52

Holdeplass Skutevikstorget, retning mot Åsane, er flytta nokre meter mot Åsane på grunn av vegarbeid. Stopp rett etter innkøyring til Nordre Skuteviksveien.

Berørte linjer: 3, 4, 12, 16E, 19, 28, 30, 37, 39, 300, 310, 910

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.05.24 14.12

Fv. 55 ved Esebotn er stengd inntil vidare på grunn av snøras. Det er uvisst når vegen kan opne att. På grunn av kriserute i fergesambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik blir bussane forseinka. Bussane får heller ikkje betent stopp mellom Balestrand og Dragsvik så lenge vegen er stengd.

Status på fv. 55 finn du på 175.no.

Gyldig til: 21.02.24 17.28

Sist oppdatert: 29.02.24 09.27